مشارکت در ساخت

واحد ساختمانی رزین اعتماد به استناد تخصص و تجربه علمی و عملی مدیران اصلی خود در حیطه پروژه‌های ساخت‌و‌ساز و شناخت کافی از بازار هدف در زمینه مشارکت در طرح‌های ساختمانی سوپر لوکس مسکونی، تجاری و اداری فعالیت می‌نماید.

واحد ساختمانی رزین اعتماد آمادگی دارد با بهره گیری از شرکای بین المللی خود و همچنین تیم‌های تخصصی داخلی و بین المللی در بخش اجرا و معماری و استفاده از متریال با برند لوکس اروپایی اقدام به ساخت پروژه‌های شاخص ‌نماید. در حال حاضر پروژه «مجتمع های تولیدی صادراتی کاسپین» طراحی گردیده که به تصویب سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده است. همچنین با گروه دارویی مدیکر اروپا توافق احداث واحد تولید و صادرات انواع دارو به کشورهای منطقه به امضا رسیده است. این واحد همچنین در حال رایزنی برای عقد قرارداد ساخت کارخانه تولید دستگاه های دیالیز، احداث هتل های مرزی و محوطه سازی مجتمع های تولیدی صادراتی می‌باشد که با توجه به طرح های ارائه شده این مجتمع ها به یکی از پروژه‌های شاخص کشور تبدیل خواهد شد.

واحد ساختمانی رزین اعتماد متشکل از مهندسین دارای سابقه اجرایی طولانی، طی چندین دهه در بخش های مختلف عمرانی کشور و ساخت پروژه های مسکونی و تجاری مشغول به فعالیت بوده است.