خدمات مدیریت

سرمایه و فاینانس

پیشرو در رقابت

ارائه خدمات مدیریت سرمایه، مهندسی مالی پروژه‌ها، تأمین سرمایه درگردش ارزان قیمت واحدهای تولیدی و تأمین مالی انواع پروژه‌های تجاری، صنعتی و عمرانی منطقه‌ای و بین‌المللی از فعالیتهای رزین اعتماد می‌باشد.

 

Our solutions offer leadership, management and technical expertise

همچنین شرکت رزین اعتماد منطقه آزاد انزلی آمادگی دارد در قبال اعتبارات اسنادی مدت‌دار نسبت به تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی از منابع بین‌المللی اقدام نماید.

 

شناسایی و رعایت ملزومات بازار هدف چالش اصلی کسب و کارها می‌باشد. ما به شما کمک می کنیم در بازارهای داخلی و جهانی به راحتی به فعالیت خود ادامه دهید.